Ngày 29/9, chứng khoán Mỹ có phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử vì kế hoạch “giải cứu” Phố Wall không được thông qua.