(CafeF) - Các nhà chức trách Mỹ bất ngờ từ chối kế hoạch giải cứu thị trường tài chính đã đẩy Phố Wall có phiên giao dịch giảm mạnh nhất trong lịch sử.