Trong hai ngày 26 - 27/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, tập trung cho ý kiến và thông qua nhiều dự án Luật quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội để trình Quốc hội