HTML clipboard Từ ngày 1 đến 3/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Hội nghị Trù bị chung (JPM) và các Hội nghị quan chức cao cấp để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 16.

Tham dự các hội nghị này có các quan chức cao cấp ngoại giao (SOM), kinh tế (SEOM) và văn hóa-xã hội (SOCA) của ASEAN. Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4 tới./. P.V (Vietnam+)