Từ ngày 14-1, Bộ Ngoại giao Philippines sẽ nhận đơn xin cấp hộ chiếu qua mạng Internet nhằm giảm tình trạng xếp hàng chờ đợi của người muốn ra nước ngoài.