Trong năm 2007, có một bộ phim của Trung Quốc đã đem về doanh thu hơn 3 tỷ USD trong khi kinh phí làm phim nhỏ hơn thế rất nhiều, 40 triệu USD.