(HHT_Online) Một bộ phim teen mới toanh sắp được Disney cho ra mắt. Có Lily của "Hannah Montana" và Justin của "Phù thủy xứ Waverly" nhé!