Hanoinet - Kế hoạch thực hiện phim nhựa Bản tình ca mùa đông đã được “nung nấu” từ gần 2 năm nay nhưng phải tới đầu tháng 10 này, kế hoạch này mới chính thức được công bố.