Hanoinet - Phim tài liệu hấp dẫn hơn phim truyện. Đó là điều chắc chắn, nếu căn cứ vào phản ứng của người xem khi Hãng Phim tài liệu và khoa học T.Ư công chiếu bốn bộ phim (2 nhựa, 2 video) vừa đoạt Cánh diều vàng và bạc năm qua vào sáng 11-4 tại Hà Nội.