Đua nhau làm phim chiếu Tết, rốt cuộc, chỉ có hai “đại gia” Thiên Ngân và Phước Sang phủ rạp trong những ngày Tết