Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng với số đông người quan tâm đến phim ảnh ở Việt Nam thì một năm có sôi động hay tẻ nhạt sẽ phụ thuộc vào tình hình sản xuất và phát hành phim của các hãng trong năm đó ra sao.