“Đó là tên mà chúng tôi tự đặt cho khu phố của mình”, một người dân ở tổ 9, khu vực 2, P.Đống Đa...