(VH)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 theo lộ trình 2 giai đoạn 2010-2012 và 2013-2015 với kinh phí 14.660 tỷ đồng.

Cụ thể, ngành GD sẽ củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp bảo đảm đến năm 2015 có 95% số trẻ em trong độ tuổi lên 5 được học 2 buổi/ngày. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với các lớp mầm non 5 tuổi, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, phấn đấu đến năm 2015 có 100% trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non được học chương trình giáo dục mầm non mới, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào học lớp 1. Tại các vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, các tỉnh vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long sẽ tổ chức các loại hình trường lớp phù hợp. Ngay từ năm nay, 100% số trẻ em 5 tuổi được học tại các trường công lập. Quốc Hùng