Ngày 13/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên dẫn đầu Đoàn giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử làm việc tại Ninh Thuận.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng: tỉnh Ninh Thuận đã triển khai tốt, đúng tiến độ, thời gian, qui trình theo qui định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, càng gần đến ngày bầu cử, công việc càng nhiều nên tỉnh cần có kế hoạch chi tiết, quan tâm làm tốt công tác niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách ứng cử viên, chuẩn bị nơi bỏ phiếu, thùng phiếu; ráo riết kiểm tra thực hiện từng khâu công việc để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ, hiệu quả. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho thành viên tổ bầu cử, bảo vệ an ninh - trật tự, tỉnh cần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, làm cho dân hiểu bầu cử là để xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân. Chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ ba, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên lưu ý tỉnh Ninh Thuận phải lựa chọn kỹ người ra ứng cử, coi trọng chất lượng và đảm bảo cơ cấu. Bên cạnh đó, dù xác định nhiệm vụ bầu cử là trọng tâm nhưng tỉnh vẫn phải tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương... Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trong đó có 9 người ở địa phương và 2 người do Trung ương giới thiệu; 80 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 với 12 đơn vị bầu cử; 391 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện với 59 đơn vị bầu cử và 2.935 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã với 462 đơn vị bầu cử. Có 4 trường hợp tự ứng cử HĐND cấp xã nhưng sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã có 3 trường hợp xin rút tên khỏi danh sách ứng cử. Đến nay đã có 8 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. * Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại huyện Ninh Hải và thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải)./.