TT - Một thành viên ban tổ chức, luật sư Trần Thùy Chi cho biết: “Dù khó khăn đến đâu cũng sẽ cố gắng thay mới và giữ gìn hoa cho phố hoa kéo dài hết ngày 4-1, theo đúng lịch trình ban đầu”.