NDĐT- Chiều 5-3, tại Hà Nội, UBT.Ư MTTQ Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức ký Chương trình phối hợp công tác nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của hai cơ quan.

Tham dự lễ ký, có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên TƯ Đảng, Thống đốc NHNN và đông đảo đại diện lãnh đạo hai đơn vị.

Phát biểu ý kiến tại lễ ký, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc hợp tác giữa hai cơ quan góp phần tạo điều kiện để thông tin về chính sách, định hướng của Đảng, Nhà nước cũng như chính sách tiền tệ đến với người dân một cách kịp thời.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền như: Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của NHNN trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; kết quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng và những đóng góp thực tế cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước...

Ngoài ra, MTTQ và NHNN cũng phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời, phối hợp vận động triển khai các chính sách về xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; vận động các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện các chính sách xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

PV