Đã là người của công chúng thì không thể xuề xòa, nhất là khi xuất hiện trước đám đông. Điều này như "luật bất thành văn". Chính vì thế, việc ăn mặc sao cho "coi được" luôn là mối bận tâm của mọi ca sĩ.