(ĐSCT) Hãng Mobiles có thể quảng cáo các phòng điện thoại công cộng qua các trang vàng, nhưng lối quảng cáo phòng điện thoại bể cá này vẫn ấn tượng hơn nhiều.