Khi chịu thất thủ trước một đấu thủ kém hơn về hầu hết các chỉ số, bạn nên biết rằng "phong độ" đang can thiệp vào trận đấu.