1h sáng,đang ngongiấc, chị Huyền (Hà Tĩnh)nghe thấy tiếng kêu cháy, khi chạy ra thì quán cafe của chị đã bị kẻ gian phóng hỏa thiêu rụi.