Chính vì thế, các doanh nghiệp nước ngoài thường lợi dụng sự non kém của các doanh nghiệp Việt Nam cho nên trong các phi vụ làm ăn thì các doanh nghiệp Việt Nam thường bị lép vế và dẫn đến thua thiệt. Mà để tự bảo vệ mình khỏi bị thua thiệt thì buộc doanh nghiệp Việt Nam phải đi kiện doanh nghiệp nước ngoài.

small_13127.jpg