Từ ngày 13/1 thế giới trong game bị đảo lộn, hàng loạt nhân vật đứng top bị mất tài khoản và nhiều người khác không dám thoát khỏi game vì sợ hacker.