ND - Sáng ngày 13-10, tại TP Đà Nẵng, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã tổ chức sơ kết một năm thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Toàn thành phố hiện có 294 trường học, cơ sở giáo dục tham gia phong trào, tạo được chuyển biến tích cực trong môi trường dạy - học. Thực hiện tốt năm nội dung chính trong phong trào như xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp; dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh ở mỗi cấp học, giúp các em tự tin trong lớp học; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động tập thể vui chơi, lành mạnh; học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng ở địa phương. Hiện 100% các trường học trên địa bàn nhận chăm sóc một di tích lịch sử, văn hóa hoặc di tích cách mạng ở địa phương, góp phần làm cho các di tích ở địa phương ngày càng xanh - sạch - đẹp. Nhiều trường học đã xây dựng được các sáng kiến phù hợp trong việc triển khai phong trào này như tổ chức Ngày hội Văn hóa dân gian; đưa trò chơi dân gian, các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian lên trang web của trường; tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin, hội thi đồ dùng dạy học tự làm, triển khai lớp học cầu nối... Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" nhằm góp phần đem lại lợi ích cho các em học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2009-2010, ngành giáo dục và đào tạo Đà Nẵng tiếp tục thực hiện phong trào thi đua nói trên với hai chủ đề lớn là "1000 năm Thăng Long" và "Việt Nam trong thế kỷ 21".