Tin trên do anh trai của Muntadar là Dhargham al-Zeidi đưa ra sau khi một người anh khác là Maitham có chuyến thăm cậu em kéo dài hai giờ.