Phụ huynh Vĩnh Phúc phát hiện trứng thối, rau củ có dòi bên trong đang được chuyển vào trường tiểu học Lý Nhân.