(GameK) - Kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy ở nước Anh lương của phụ nữ trong ngành game cao hơn các đấng mày râu đồng nghiệp.