(VH)- Đó là thông tin được đưa ra trong báo cáo “Tác động kinh tế xã hội của việc gia nhập WTO đến phụ nữ nông thôn Việt Nam” được công bố ngày 20.10 tại Hà Nội.

Nghiên cứu dựa trên kết quả khảo sát với 250 phụ nữ ở Hải Dương và Đồng Tháp, do Viện Khoa học, lao động và xã hội (Bộ LĐ, TB&XH, phối hợp với Quỹ phát triển cho phụ nữ của LHQ cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Úc. Theo đó, hội nhập kinh tế mở ra nhiều cơ hội việc làm cho phụ nữ tại các vùng nông thôn Việt Nam, đặc biệt tại các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Từ đây, vị thế kinh tế của phụ nữ trong gia đình đã thay đổi, khuôn mẫu giới trong phân công công việc gia đình cũng thay đổi theo hướng tích cực, nhất là trong các gia đình trẻ. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra nhiều bất lợi, thiệt thòi mà người phụ nữ đang phải đối mặt như: chất lượng việc làm đa phần là trung bình và thấp; phúc lợi nghèo nàn; phải đảm nhận lượng công việc tăng gấp hơn 1,5 lần trước kia... Cũng theo báo cáo, 4 nhóm phụ nữ bị tác động tiêu cực khi đất nước gia nhập WTO là: nhóm di cư, nhóm trung tuổi, nhóm yếu thế và nhóm thanh thiếu niên.