Được thượng đế sinh ra để làm vợ, làm mẹ nên chị em có quyền tự hào về thiên chức “bất khả xâm phạm” này của mình.