Năm 2013, tỉnh Phú Yên đầu tư hơn 405 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới .Hiện tỉnh đang tập trung chương trình bê-tông hóa 200 km đường giao thông nông thôn. Các xã cũng đã triển khai 52 mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả như trồng cây cao-su, dồn điền đổi thửa, sản xuất lúa giống...

Bình quân thu nhập của người dân ở nông thôn trong tỉnh năm 2012 là 10,35 triệu đồng/người, dự kiến năm 2013 là 12,27 triệu đồng/người.

PV