Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Đông Hòa, Phú Yên gần như còn nguyên hiện trạng ban đầu. Ảnh: Internet