VH- Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên đã tổ chức bốn đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 18 xã thuộc các huyện Đông Hòa, Phú Hòa, Đồng Xuân và Sông Hinh, tư vấn gần 200 vụ việc, trợ giúp pháp lý và cử luật sư, cộng tác viên tham gia tố tụng, hoàn tất 18 hồ sơ cho các đối tượng bà con dân tộc thiểu số, người nghèo...

Nhờ vậy, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, phòng ngừa, hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật, xây dựng khu dân cư văn hóa... tại các xã vùng cao, vùng xa trong tỉnh. Nhất Tự Sơn