NDĐT- Trung tâm BTDTCĐ Huế, Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cửa Chánh Tây.