Trang phục có thể làm đẹp diễn viên nhưng không phải lúc nào cũng thích hợp cho nhân vật. Lắm khi, trang phục tạo nên sự vô lý và làm giảm tính thuyết phục của hình ảnh nhân vật trên phim