TT - Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, để phục vụ đường hoa Nguyễn Huệ sẽ cấm lưu thông trên các tuyến đường như sau: