Sáng 10/10, dưới sự chủ tì của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008...