Ba của cô không đệm đàn cho con gái như dự tính ban đầu vì sức khỏe không tốt.