(HNMO) - Orionsolar, một công ty của Israel đã phát triển thành công pin năng lượng mặt trời sử dụng các tấm ô-xít titanium phủ sơn hữu cơ.