Một quan chức cấp cao của Tổ chức giải phóng Palextin (PLO) nói rằng chính quyền tự trị Palextin (PA) cần chấm dứt cuộc thương lượng hiện nay với Ixraen.