Khoản vay vàng dài hạn của PNJ tính đến cuối quý 3/2011 là 199.000 chỉ trong đó vay ACB và Sacombank mỗi ngân hàng 80.000 chỉ, vay ngân hàng Đông Á 39.000 chỉ vàng.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ( PNJ ) công bố KQKD hợp nhất quý 3/2011.

Theo đó, doanh thu bán hàng quý 3/2011 của PNJ đạt gần 6.515 tỷ đồng, tăng 36% quý 3/2010; lũy kế 9 tháng đạt 14.828 tỷ, tăng 35% cùng kỳ 2010.

Doanh thu tài chính quý 3/2011 đạt gần 4 tỷ đồng, 9 tháng đạt gần 36 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ 2010.

Các khoản chi phí tăng mạnh khiến LNTT hợp nhất quý 3/2011 của PNJ đạt gần 70 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với quý 3/2010 tuy nhiên 9 tháng lãi trước thuế đạt hơn 254 tỷ đồng, tăng 9% cùng kỳ 2010, hoàn thành 84% kế hoạch năm.

LNST quý 3/2011 đạt 51 tỷ, giảm 15% quý 3/2010, lũy kế 9 tháng đạt gần 199 tỷ đồng, tăng 6% cùng kỳ 2010.

LNST cổ đông công ty mẹ quý 3/2011 đạt 50,2 tỷ đồng, giảm 16% quý 3/2010; lũy kế 9 tháng đạt 197,98 tỷ đồng, tăng 6% cùng kỳ 2010.

EPS 9 tháng đạt 3.300 đồng/cp.

Hàng tồn kho tính tại thời điểm 30/9/2011 đạt 922 tỷ đồng, tăng 22,66% so với đầu năm chủ yếu tăng hàng hóa tại công ty PNJ nhằm bổ sung hệ thống kinh doanh.

Trong khoản đầu tư dài hạn, tính tại thời điểm cuối quý 3/2011, PNJ đang nắm giữ hơn 34,6 triệu cổ phiếu Ngân hàng Đông Á, giá trị khoảng hơn 356 tỷ đồng.

Trong dư nợ vay ngắn hạn, PNJ đang có khoản huy động vốn bằng vàng 25.575,45 chỉ vàng.

Khoản vay vàng dài hạn tính tại thời điểm cuối quý 3/2011 là 199.000 chỉ trong đó vay ACB và Sacombank mỗi ngân hàng 80.000 chỉ, vay ngân hàng Đông Á 39.000 chỉ vàng.

Tổng nợ phải trả của PNJ tính đến 30/9/2011 là 1.984,7 tỷ đồng, tăng 43% số dư đầu năm.