Thời gian thực hiện chi trả vào ngày 10/11/2014.

Công ty Cổ phần Vàng bác Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ ) sẽ thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phiếu (tức 1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 18/10/2014, tương ứng ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 20/10/2014.

Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/11/2014.

HĐQT PNJ cũng thông báo thay đổi và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thời trang CAO, công ty con của PNJ. Theo đó, kể từ ngày 10/10/2014, ông Lê Hữu Hạnh sẽ giữ chức Chủ tịch tại Thời trang CAO thay cho bà Phạm Thị Mỹ Hạnh.