CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) thông báo bổ nhiệm ông Andy Ho làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 03/03/2014.

Việc bổ nhiệm sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 dự kiến tổ chức vào 29/03/2014.

Đồng thời, HĐQT công ty cũng chấp thuận miễn nhiệm Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Hương Giang vì lý do cá nhân theo đơn xin từ nhiệm.

Trước đó, ông Andy Ho đã từng thôi nhiệm Thành viên HĐQT tại PNJ vào đầu tháng 04/2013 - thời điểm bà Nguyễn Thị Hương Giang được bầu vào HĐQT công ty. Ông Andy Ho là Giám đốc điều hành tại Tập đoàn VinaCapital . Tính đến cuối năm 2013, các tổ chức liên quan đến VinaCapital và ông Andy Ho là các quỹ VOF Investment Limited, Vietnam Investment Limited và Asia Value Investment Limited đang sở hữu lần lượt 2,952,000 cp (3.91%), 2,870,388 cp (3.8%) và 2,687,988 cp (3.56%), chiếm tổng cộng 11.27% vốn điều lệ của PNJ.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang cũng từng công tác tại Tập đoàn VinaCapital nhưng đã thôi việc từ cuối tháng 11/2013, đồng thời bà cũng thôi nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát tại CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre (công ty có vốn đầu tư của VinaCapital).

Riêng cá nhân ông Andy Ho và bà Giang đều không sở hữu cổ phiếu nào của PNJ.

Được biết, trong năm 2013, lợi nhuận sau thuế của PNJ đạt 174 tỷ đồng, giảm 31% so với năm trước và tương đương 85% chỉ tiêu kế hoạch năm đã điều chỉnh (205.25 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ PNJ đạt 168 tỷ đồng, giảm 34% so với năm 2012. Riêng trong quý 4/2013, doanh thu của công ty tăng mạnh 65% lên 2,541 tỷ đồng nhờ tăng từ kinh doanh hoạt động xăng dầu của CTCP Nhiên liệu Sài Gòn SFC .

Minh Hằng

công lý