Công ty chứng khoán Dầu Khí (PSI) đưa ra nhận định về công ty cổ phần CNG Việt Nam với giá mục tiêu là 39.200 đồng. CNG sẽ lên sàn ngày 23/11 tới với giá 29.000 đồng/cổ phiếu.

Đầu vào ổn định: Nhà cung cấp khí đầu vào chính của CNG VIETNAM hiện nay là PVGas D. Với chủ trương của ngành dầu khí cho việc phát triển sản phẩm CNG – nguồn nguyên liệu sạch nên Công ty nhận được nhiều ủng hộ trong hoạt động kinh doanh.

Triển vọng trong tương lai: Hơn một thế kỷ qua các quốc gia đã tập trung vào việc khai thác dầu thô là chủ yếu, còn khí thiên nhiên mới được thăm dò và khai thác ở mức độ thấp và mang tính khởi đầu. Khí thiên nhiên CNG hội tụ đầy đủ các yếu tố cấu thành nên một loại nhiên liệu mới, sạch, thay thế cho các loại nhiên liệu truyền thống (dầu FO, DO, than đá…) trong tương lai. Sử dụng khí CNG các doanh nghiệp có thể tiết giảm được khoảng 30% chi phí nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thiết bị, đồng thời giảm đáng kể lượng khí thải ra ngoài môi trường. Nhu cầu sử dụng khí CNG của các hộ tiêu thụ công nghiệp tại Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng qua các năm, đây là cơ hội tốt cho CNG VIETNAM mở rộng và phát triển sản xuất.

Nguồn doanh thu ổn định trong các năm tới: Cho đến nay Công ty đã ký tổng cộng 18 Hợp đồng mua bán khí và 2 Biên bản ghi nhớ với khách hàng.

Ưu đãi về thuế Thu nhập Doanh nghiệp: Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN hàng năm theo tỷ lệ 20% tính trên thu nhập chịu thuế trong vòng 10 năm kể từ khi đi vào hoạt động (năm 2007) và theo tỷ lệ 25% cho các năm tiếp theo. Ngoài ra, Công ty được miễn thuế thu nhập trong 2 năm kể từ năm đầu tiên kinh doanh có lãi (2009) và được giảm 50% thuế suất áp dụng nêu trên cho 6 năm tiếp theo.