Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Huỳnh Thanh Vũ 2. Mã chứng khoán giao dịch: PTG 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 147.500 CP 4. Tên của NCLQ tại tổ chức ĐKGD: Ông Huỳnh Văn Nghi và Bà Huỳnh Mỹ Linh 5. Chức vụ của NCLQ tại tổ chức ĐKGD: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ (Ông Huỳnh Văn Nghi), Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ (Bà Huỳnh Mỹ Linh) 6. Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Cha (Ông Huỳnh Văn Nghi), Chị (Bà Huỳnh Mỹ Linh) 7. Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức ĐKGD đang nắm giữ: 389.625 CP 8. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 147.500 CP 9. Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân 10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 08/03/2010 đến ngày 08/05/2010 Theo HNX TRAO ĐỔI VỀ CHỨNG KHOÁN HỎI GÌ ĐÁP NẤY PHÒNG GỬI BLOG CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ XẢ XÚ PÁP ĐĂNG TIN MUA BÁN CỔ PHIẾU