(ĐTCK) Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hàng Nhì do lãnh đạo cơ quan nhà nước trao tặng. Đây là sự ghi nhận những kết quả hoạt động xuất sắc và những đóng góp tích cực của PTI trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm, góp phần tích cực xây dựng đất nước trong 15 năm qua.

Tính đến hết năm 2012, tổng doanh thu bảo hiểm gốc của PTI đạt 1.663 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế đạt 79 tỉ đồng. Tổng tài sản đạt 1.612 tỷ đồng, với 29 đơn vị kinh doanh và 80 phòng giao dịch trên toàn quốc.

Lãnh đạo PTI cho biết, trong thời gian tới, PTI sẽ chủ động giảm tốc độ tăng trưởng nhằm rà soát lại quy trình hoạt động, tăng cường chất lượng dịch vụ, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đặc biệt chú trọng vào việc hoàn thiện chất lượng phục vụ khách hàng, coi đây là lợi thế cạnh tranh trong định hướng trở thành doanh nghiệp bảo hiểm bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. PTI cũng sẽ đa dạng hóa các sản phẩm bán lẻ cho mọi đối tượng khách hàng, giữ vững mức tăng trưởng của nghiệp vụ. Các sản phẩm và kênh phân phối được triển khai rộng hơn, sâu hơn; triển khai cung cấp sản phẩm dịch vụ theo hướng hiện đại, năng động phù hợp với xu thế mới như: liên kết ngân hàng, môi giới và bán hàng điện tử.

Trong vòng 5 năm tới, PTI cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 700 – 1.000 tỷ đồng, mục tiêu tổng doanh thu tối thiếu 3.000 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị trí top 3 doanh nghiệp có mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn cao nhất của thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ Việt Nam.