Sở GDCK Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM được niêm yết bổ sung 600.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu của CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mã chứng khoán: PTM Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 600.000 cổ phiếu (Sáu trăm nghìn cổ phiếu); Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng); HNX