Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ của CTCP Khuôn mẫu chính xác và Máy CNC, Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo: