Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã ký kết hợp đồng mua sà lan nhà ở không tự hành Jaya Installer 7 của Công ty Jaya Shipbuilding & Engineering Pte., Ltd hôm qua (15/4). Đây là một sự kiện nằm trong chiến lược phát triển đội tàu hơn 100 chiếc của PTSC.

Lễ ký hợp đồng giữa PTSC và Công ty Jaya. CôngThương - Theo hợp đồng, PTSC mua của Jaya Installer 7 một sà lan nhà ở không tự hành 300 người với tổng giá trị lên tới 30 triệu USD. Dự án đầu tư sà lan này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của PTSC, giúp PTSC có thể chủ động trong việc thực hiện các dự án của các nhà thầu dầu khí hoạt động tại Việt Nam và trong khu vực. Lễ ký kết mua sà lan nhà ở không tự hành Jaya Installer 7 giữa PTSC và Công ty Jaya Shipbuilding & Engineering Pte., Ltd và sẽ đánh dấu một mốc quan trọng trong việc phát triển đội tàu của PTSC. Đồng thời đây cũng sẽ là một bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa PTSC và Công ty Jaya Shipbuilding & Engineering Pte., Ltd. Sà lan ở không tự hành 300 người được đóng mới năm 2010 tại Trung Quốc với chiều dài tổng thể 111.56m, chiều rộng 31.70m, mớn nước 7.31m, đăng kiểm bởi ABS +A1 Barge, diện tích mặt boong 1,800m2, sức nâng cần cẩu 300 tấn, 08 điểm neo… Dự kiến, sà lan sẽ được Công ty Jaya Shipbuilding & Engineering Pte., Ltd bàn giao cho PTSC vào ngày 15/5/2010. Thanh Thủy Lễ ký hợp đồng giữa PTSC và Công ty Jaya.