Chủ tịch Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, Sergey Mironov cho rằng Tổng thống Nga Putin hoàn toàn có thể lách luật để tái ứng cử nhiệm kỳ ba ngay tháng 3/2008.