(ATPvietnam.com) - Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa Lỏng Miền Nam (mã PGS) được niêm yết 15 triệu cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm GDCK Hà Nội.