(ATPvietnam.com) -Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí - CTCP (mã chứng khoán: PVC) vừa tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2008 và phương hướng năm 2009.